Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vážení spoluobčané,

Nejdříve bych chtěl upozornit, že obsah těchto www stránek není vhodný a je závadný pro rektální alpinisty, podržtašky, přitakávače, ovečky a kamarády současného vedení obce Bystročice a to zejména starostky PhDr. Turečkové. Tyto stránky jsou zejména pro lidi, kteří mají vlastní názor, vyznávají právní stát, slušnost, řešení problému nenásilnou cestou a nebojí se msty místních zastupitelů a to zejména starostky PhDr. Turečkové a přitakávače místostarosty Pastorka.

Obec Bystročice s cca 800 obyvateli nereprezentuje jediný sportovní tým a to jak dospělích tak dětí. V obci nefunguje sbor dobrovolných hasičů. Fungování „Tělocvičné jednoty Sokol Bystročice – Žerůvky” pod vedením starostky Jany Dvořákové je ukázka parodie. Sokol v Bystročicích také nereprezentuje na venek žádný tým a nebo něká činnost. Co ovšem někteří papaláši-představitele Sokolu v Bystročicích využívání je zdarma využívání sokolovny majetku obce pro své potřeby. Za posledních 10 let sokol neudělal jedinou sportovní akci pro děti, nemá žádný dětský tým natož dospělých, který by navenek reprezentoval obec Bystročice a nemá ani žádný sportovní kroužek pro děti.

............pokračování 16.3.2021

S pozdravem

Ing. Jaroslav Urban

Předseda SPOLKU OBČANŮ BYSTROČIC A ŽERŮVEK

 

Hlavním důvodem založení spolku se stala snaha začít více ovlivňovat dění v naší obci, která dle našeho názoru ustrnula ve vývoji. Našim cílem je povzbudit občanskou aktivitu, kulturní a regionální cítění, pořádat akce pro děti a mládež, zajímavé přednášky a kulturní programy pro místní občany. Chceme, aby se u nás v Bystročicích a v Žerůvkách lépe žilo a pracovalo, vychovávaly se zde děti, které se nebudou nudit, a bude pro ně připraveno vždy něco zajímavého.

Chceme také, aby i místní obecní samospráva řídila obec dle nejlepšího uvážení toho, co je pro občany obce Bystročicích a v Žerůvkách  dobré a výhodné, aby obec patřila mezi transparentní zadavatele veřejných zakázek, hospodařila s obecním majetkem a obecními financemi co nejlépe. Jedině otevřenost a vstřícnost úřadu totiž může zajistit bezproblémové fungování obce a její rozkvět. Naše cíle a formy činnosti našeho občanského sdružení najdete v sekci naše cíle.